lõtk

Inglise keeles: clearance
Saksa keeles: Spiel n, Spielraum m
Soome keeles: sovite
Vene keeles: зазор

Haarava (pesa) ja haaratava detaili (tapi) mõõtmete vahe olukorras, kus esimese mõõde on teise omast suurem