majasikk

Inglise keeles: Hausbock
Saksa keeles: Hausbockkäfer m
Soome keeles: tupajäärä
Vene keeles: домовой усач

Hoone puitkonstruktsioone kahjustav putukas