detaili seotud mõõtmed, kaasmõõtmed

Inglise keeles: mating dimensions
Saksa keeles: Anschlußmaße pl
Soome keeles: nimellismitta
Vene keeles: сопрягаемые (сопряженные) размеры детали

Toote seotisse astuvad mõõtmed, millele lubatavad hälbed määravad ära istu iseloomu