mõõtmistäpsus

Inglise keeles: measuring accuracy
Saksa keeles: Messgenauigkeit n
Soome keeles: mittaustarkkuus
Vene keeles: точность измерения

Võimalik hälve lugemi tegemisel