pakkude baseerimine

Inglise keeles: centering of logs
Saksa keeles: Basieren n
Soome keeles: pöllien keskitys, keskittäminen
Vene keeles: базирование ср чураков

Pakkude sisse mahtuva maksimaalse läbimõõduga kujuteldava silindri telje ühitamine spindlite pöörlemisteljega spoonikoorimispingis