Ebiara

Inglise keeles: Berlinia
Saksa keeles: Ebiara
Soome keeles:
Vene keeles: берлиния

Lehtpuu, Berlinia bracteosa ; Kood: BEXX;