pinna suurimate ebatasasuste aritmeetiline keskmine

Inglise keeles: arithmetical average deviation from the mean line, centerline average Ra
Saksa keeles: aritmetischer Mittenrauhwert m
Soome keeles: pinnan karkeuden keskipoikkeama
Vene keeles: средняя величина найбольших неровностей

Pinnakareduse hindamise parameeter