pinnakatte leeliskahjustus

Inglise keeles: spanification
Saksa keeles: Decklagenlaugenbeschädigung f
Soome keeles: emäksen aiheuttama vaurio
Vene keeles: повреждение покрытия щёлочью с

Leeliselise reaktsiooniga lahuse poolt tekitatud pinnakahjustus