puidu mikrostruktuur

Inglise keeles: microstructure of wood
Saksa keeles: Mikrogestalt f des Holzes
Soome keeles: puuaineksen mikrorakenne
Vene keeles: микроструктура древесины

Puidu rakuline ehitus