sobitamine

Inglise keeles: fitting
Saksa keeles: Anpassung f
Soome keeles: sovitus, asennus
Vene keeles: приспособление ср, подгонка ж

Sättides, kohendades vm moel sobima anes kuhugi asetamine, vastavusse või kooskõlla viimine, kokku panemine