süttimispunkt, leektäpp

Inglise keeles: flash point
Saksa keeles: Flammpunkt m
Soome keeles:
Vene keeles: точка воспламенения

Madalaim temperatuur, mille puhul vedeliku aur leegiga kokku puutudes süttib