süvend

Inglise keeles: recess, slot
Saksa keeles: Vertiefung f
Soome keeles: ura
Vene keeles: углубление ср, выемка ж

Süvendatud koht