tehnilised tingimused

Inglise keeles: technical requirements
Saksa keeles: Qualitätsvorschrift f
Soome keeles: tekniliset vaatimukset
Vene keeles: технические условия мн

Tootele, materjalile jne esitatavad tehnilised nõuded