tehnoloogiaprotsessi staadium

Inglise keeles: stage of the technological process
Saksa keeles: Produktionsablaufstadium n
Soome keeles: tekninen prosessivaihe
Vene keeles: стадия технологического процесса

Tehnoloogiaprotsessi osa, mille operatsioone ühendab ühesugune töötlusviis