tulv

Inglise keeles: overflow?
Saksa keeles: Überfluß m
Soome keeles: valuma
Vene keeles: наплыв

laki või värvi suurem paikne paksend eseme pinnal