füüsikalised omadused

Inglise keeles: physical properties
Saksa keeles: physikalische Eigenschaften f pl
Soome keeles: fysikaaliset ominaisuudet
Vene keeles: физические свойства древесины

Omadused mida saab määrata materjali terviklikkust lõhkumata