geomeetrilise kuju täpsus

Inglise keeles: geometric accuracy
Saksa keeles: geometrische Genauigkeit f
Soome keeles: geometrinen tarkkuus
Vene keeles: точность геометрической формы (детали)

Toote kuju vastavus (joonisega) ettenähtule