happekõvenev pinnakate

Inglise keeles: acid curing coating
Saksa keeles: säurehärtende Decklage f
Soome keeles: happokovettuva pinnoite
Vene keeles: покрытие, оверждаемое кислотой ср

Happe katalüütilisel toimel kõvenev pinnakate aminovaigu baasil