kahekeeleline tapp

Inglise keeles: double tenon, twin tenon
Saksa keeles: Doppelzapfen pl, Schaufelzapfen pl
Soome keeles: kaksoistappi
Vene keeles: соединение на двойной шип

Kahe keelega tappseotis