keeduaste

Inglise keeles: cooking degree
Saksa keeles: Aufschlussgrad m
Soome keeles: keittoaste
Vene keeles: степень ж провара

Jääkligniini sisaldust tselluloosis iseloomustav näitaja