Tööstus 4.0 võimalikud mõjud puidutöötlemise ja mööblitööstuse valdkonna eri suurusega ettevõtete jaoks

Tööstus 4.0 tähendab tööstuse automatiseerimisel uuele tasemele jõudmist, kus seadmete omavahelise suhtlemise tulemusena suureneb tootlikkus ning kasvab tööstusettevõtete konkurentsivõime. Enamik valdkonna tootmisettevõtteid Eestis ei kasuta automaatseadmeid, mis omavahel suhelda suudaksid.
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul võib sellistesse seadmetesse investeerimise tasuvaks muutmine tähendada vajadust muuta ärimudelit või sihtturge. Uuring aitab tõsta sektori ettevõtete teadlikkust nende valdkonnas toimuvatest (võimalikest) muudatustest Tööstus 4.0 raames. Uuringut teostatakse koostöös TÜ ja TTÜ teadlastega.

Industry 4.0. Tööstusrevolutsioon ja sellega kaasnevad võimalused ettevõtjatele

Jaga postitust:
Tsenter