Tööstus 4.0 võimalustest ja ettevõtte valmidusest

Kalev Kaarna kirjutab TSENTRI blogis Tööstus 4.0 võimalustest ja sellest, kui valmis on ettevõte Tööstus 4.0 hüppeks. 

Tööstus 4.0 peaks võimaldama paremat info liikumist ning kiiremaid otsuseid, mis võimaldavad nii alandada tootmise kulusid kui avada võimalusi käibe teenimiseks uutel viisidel. Need uued võimalused põhinevad kaasaegsetel tehnoloogilistel võimalustel. Kui tootmisettevõte teab neid erinevaid tehnoloogilisi võimalusi, siis saab ta Tööstus 4.0 tööriistakastist valida ka endale sobiva lahenduse. Loe edasi

Tööstus 4.0 sisuks on tootmise järgmisele tasemele viimine, kus info liikumine seadmete ja erinevate tarneahela osaliste vahel muutub kiiremaks. Kiirus võimaldab vähendada väga erinevaid kulusid ning luua võimalused uutel viisidel tulu teenimiseks (nt andmetel põhinevad teenused). Selleks, et ettevõte teaks, milline võiks olla tema järgmine samm Tööstus 4.0 lahenduste juurutamisel, peaks ettevõte teadma oma positsiooni. Kuigi ka Eesti on oma ajaloos teinud arenguhüppeid liikudes näiteks jõuliselt mobiilsidele, siis ettevõttes ei pruugi olla võimalik mitmeid samme vahele jätta, sest uute lahenduste juurutamine eeldab eelteadmisi. Loe edasi

Jaga postitust: