Tootearendus innovatsiooniosaku toel

Avaldatud: 23. märts, 2023

22. märtsil avanes EIS-is Innovatsiooniosaku taotlusvoor. Rahastusvõimaluste ja toetusmeetmete kohta annavad nõu arenduskeskuste ettevõtluskonsultandid.  Puidu- ja mööblitootmise valdkonnas on üheks võimalikuks arendus- ja innovatsiooniteenuste pakkujaks TSENTER.

TSENTRIS on olemas tootearenduse kogemused alates joonistest kuni prototüübini, sh ka innovatsiooniosaku kasutamise kogemused. Neid kogemusi jagame ainult ettevõtja loal, vt ühte näidet siin

INNOVATSIOONIOSAK

Suurim toetus 7500 €, (kogu meetme toetussumma maht on 3 254 309€), Omafinantseering 20%,  Täpsem info EIS kodulehelt siit, Määruse leiad siit !

Mis see on?

 • Innovatsiooniosak on sihtotstarbeline toetus, et hankida tootearenduseks vajalikke teenuseid innovatsiooniteenuse pakkujalt.
 • Toetust saab projekt, mis on suunatud uudse lahenduse arendamiseks, mis on vähemalt ühest TAIE fookusvaldkonnast ja mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused.
 • Projekt panustab Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse.
 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja.
 • Toetust saab taotleda kuni kaks korda.
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 200 000 euro.

Mille jaoks toetust saab?

Toetuse osakaal: toetus on kuni 80% abikõlbulikest kuludest.

Kes saavad olla teenusepakkujad?

Eesti ja välismaised teenuseosutajad

 1. Eesti standardiorganisatsioon, Eesti metroloogia keskasutus ja akrediteeritud kalibreerimis-​ ja katselaborid,  patendivolinikud
 2. Tehnoloogia arenduskeskused, positiivselt evalveeritud teadus-​ ja arendusasutused, kompetentsikeskused (sh TSENTER)
 3. Rakenduskõrgkoolid, ülikoolid ja kõrgkoolid (teadus-​ ja arendusasutused, mis on asutatud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-​õigusliku juriidilise isikuna või avalik-​õigusliku juriidilise isiku asutusena).
 4. Teiste Euroopa Liidu riikide kalibreerimis-​ ja katselaborid, kes on seal akrediteeritud.
 5. Insenertehnilis teenuseid osutavad juriidilised isikud.
 6. Võimalike teenuseosutajate nimekiri.

Loe lähemalt EIS kodulehelt siit !

Pilt: Inno-osaku tootearenduse näide, lugu on siin

Jaga postitust:
Tsenter