Tootearendusest – miks head ideed tihti ainult ideedeks jäävadki?

Avaldatud: 30. jaanuar, 2018

Maailmas ei ole puudus uudsetest ideedest. Puudus on uute ideede elluviijatest ja neist, kes ideed ja vaba raha kokku suudavad viia.

Artikli originaali saab lugeda TSENTRI ajalehest

Targad õpikud kirjutavad:

 • Tootearendus on protsess, mis algab ideede otsimisest ja lõpeb uue toote/teenuse turule toomisega.
 • Eduka tootearenduse aluseks on turunõudluse analüüs – st kes on klient ning missugused on tema vajadused.

Õige jutt, kuid praktikas on uue toote tekkimiseks vaja veel midagi – eesmärgile pühendunud tootearendajat/ettevõtjat!  Tõenäoliselt seal peitubki enamuse edukate tootearenduste võti.

Maailmas ei ole puudus uudsetest ideedest, ka on kusagil kellelgi olemas piisavalt raha, et ideedest sünniksid uued tooted või teenused. Puudus on aga uute ideede elluviijatest ja neist, kes ideed ja vaba raha kokku suudavad viia.

TSENTRISSE on kõige rohkem pöördunud start-up-tüüpi tootearendajaid. Enamjaolt on motivaatoriks lahenduse otsimine mõnele isiklikust elust pärinevale probleemile. Mõned näited:

 1. Koolitusega tegeleva firma juht pöördus meie poole küsimusega, kuidas lahendada „elegantselt“ probleem koolitusruumides, kus mõnikord on vaja rohkem lauapinda, mõnikord aga rohkem istekohti. Turul on lahendused olemas – nii kokkupandavad lauad kui üksteise otsa virnastatavad toolid, kuid nendes lahendustes on raske leida midagi elegantset ja peitma peab toolivirnu või kokku pandud laudu. Tellijal jätkus järjepidevust ning pooleteise aastase töö tulemusena on valminud toode Sofable – diivan, mis muutub kerge liigutuse abil koolituslauaks.
 2. Lastemööbel tundub olevat ammendamatu inspiratsiooni allikas. Oleme alustanud ettevalmistusi tootearendusprojektidega kahe tellija poolt, kus lähteülesande püstitus on mõnevõrra erinev: 1) valmistada last arendavaid ja multifunktsionaalseid mööblielemente; 2) valmistada „päris suuruses“ mängumööblit, mis oleks kasutatav ka klassikalise mööbli funktsioonides. Väljakutse on igal juhul huvitav!
 3. Tubane rattahoidja kui mööbliese! Vaatamata meie kliimaoludele on rahvasport välitingimustes üha enam populaarsust koguv. Sealhulgas sõidetakse palju jalgratastega, mis toob kaasa paratamatu probleemi korteriinimestele – kus hoiustada jalgratast, kui pole turvalist keldriboksi või piisavalt suurt rõdu. Ettevõtlikud daamid nägid probleemi lahendust innovatiivsel moel – miks ei võiks jalgratta hoidja välja näha kui mööbliese, kaotamata sealjuures oma funktsionaalsust olla turvaline rattahoidja.
 4. Vineerist kokkuvolditav paat, mis asendaks kohmakat ja rasket kummipaati. Minimudeliga järgi proovituna peaks selline lahendus olema võimalik ka täismõõdus paadile. Kui järgi ei proovi, siis teada ei saa!
 5. Puidust päikeseprillid on midagi eksklusiivset. Selle mõttega pöördus meie poole õpilasfirma Võru Gümnaasiumist. Aitasime innukalt asja juurde asunud noormeestel tulemuseni jõuda. Prille jõudsid nad toota paarkümmend eksemplari, kuni tekkis kaks valikukohta: õppetöö või algav äri, ja kui äri, siis kas areneda välja käsitöö tasemest (vajalikud investeeringud) või jätkata käsitöönduslikult.

Kõigil neil projektidel on ühine see, et:

 • Projekti eestvedaja ei oma vastavat tootmisüksust ega tegele sarnases tootmisvaldkonnas.
 • Tootearendusideed on tekkinud praktilisest vajadusest.
 • Projekti autoritel on tahtmist ja järjepidevust, et need projektid ellu viia!

Mida sellest järeldada:

 • Idee, mis tundub hea, vajab eesvedajaid.
 • Väline erialane abi aitab hoida eestvedajate indu ja jõuda kergema vaevaga tulemusteni.

Mida soovitada:

 • Kõik tootearenduse ideed on head! Paraku paljude heade ideede tulemusena sündivatel toodetel/teenustel ei pruugi erinevate asjaolude tõttu ostjaid leiduda.
 • Tootearendust tuleks teha sammhaaval, püüdes saada turult jooksvat tagasisidet. Rääkige hakatuseks sõpradele-tuttavatele oma mõttest, näidake neile jooniseid ja mudeleid ning vaadake nende reaktsioone.
 • Tõenäosus, et keegi teie idee varastab, on väga väike. Maailm on täis häid tootearenduse ideid. Puudus on nende realiseerijatest!
 • Arvutage, kui palju toode/teenus maksta võiks ja võrrelge seda võimalike konkurentide poolt pakutavaga.
 • Võrrelda võib otseselt toodet või teenust. Samas annab rohkem infot kõigi toote/teenuse omaduste võrdlemine nii koos kui ka eraldi. Võrrelge konkurentide toote/teenusega näiteks funktsionaalsust, kasutusmugavust, väljanägemist ja toodet kui võimalikku staatuse mõjutajat.
 • Püüdke leida vastus küsimusele: “Miks peaks tarbija minu toodet/teenust osta tahtma?” Sellele küsimusele tasub esimeses järjekorras püüda vastata ilma hinda arvestamata. Alles teise sammuna tasub analüüsida, kas uuel tootel saab tekitada hinnaeelise või teistmoodi lähenedes — kui palju ja mis põhjusel võiks tarbija olema valmis minu toote/teenuse eest rohkem maksma kui konkurentide pakutava eest.
 • Kui ideed arendades tundub mitte ainult teile endale, et idee väärib arendamist, siis realiseerige see vähemalt esmase prototüübina.

 

Mart Nilson, TSENTRI arendusjuht

Pilt: TSENTRI CNC abil valminud bareljeef ja ornamendid

Jaga postitust:
Tsenter