Tootmisettevõtte juhi koht on tualetis

Avaldatud: 12. oktoober, 2017

Kalev Kaarna kolmas tootmisjuhtimise alane artikkel, mis räägib juhi eeskujust muudatuste elluviimisel.

Tootmisettevõtte juhi koht on tualetis

Just täpselt sellisele järeldusele jõudis 60 töötajaga tootmisettevõtte juhtimise üle võtnud P.T. Komponente tootval ettevõttel polnud kvaliteedi juhtimise süsteemi, arvuteid ega tarkvara väljaspool raamatupidaja ja juhi töölauda, ega tootmise või lao jälgimise süsteemi või süsteemset lähenemist töötajate koolitamisele.

Ometi oli esimene asi, mida P.T. uue juhina tegi koristaja vallandamine. Tema kui juhi arusaamad puhtusest ei ühtinud koristaja arusaamadega, kes pigem tegeles koristamise asemel põhjuste välja mõtlemisega, miks ta ei saa koristada.

P.T. uskus katkiste akende teooriat, mille kohaselt katkine aken on signaal, et korda pole vaja hoida ning lõhkumine on lubatud. Katkised aknad annavad justkui loa mitte hoolida oma ümbrusest. Tootmises tähendas see mitte katkisi aknaid vaid üldist kodukorda. Kui riietusruumid ja tualetid on räpased, siis on see signaaliks, et räpakus ja hoolimatus on lubatud igal pool. Tundus, et katkiste akende teooria kahjuks töötas, sest kodukorraga polnud tootmisettevõttes asjad korras ka tehases.

Kuidas aga selgitada töötajatele, et uus juht mõtleb kodukorda täiesti tõsiselt? Juhuse tahtel ei olnud P.T.-l uut koristajat kiirelt kusagilt võtta, mistõttu nende paari nädala jooksul kuni uus koristaja leiti, sõitis ta ise hommikuti varem tööle ning koristas tualetid ja riietusruumid ära. Tema käitumine oli väga selge signaal, et uus juht mõtleb kodukorda tõsiselt ja on valmis ise olema oma käitumisega eeskujuks. Tema puhul eeskuju ka töötas ning kogu töötajaskond hakkas samm-sammult kodukorda laiendama oma tööalalt kogu tehasele.

Kuidas näidata tootmisjuhtimise muudatuste elluviimisel eeskuju, kui pole koristajat, keda vallandada?

Juhi eeskuju vajalikkust ettevõttes muudatuste elluviimisel tõestavad mitmed uuringud ning kinnitavad nii praktikud kui akadeemikud.  LEAN-juhtimise ühe tunnustatud eksperdi Daniel T. Jonesi sõnul ei saa eeskuju sisse osta. Tema ja teist praktikute kogemus LEAN juhtimise rakendamisel näitab, et kui ettevõte ostab sisse konsultantide juhitud LEAN juhtimise rakendamise, siis 3-4 aasta pärast on hoog raugenud ning märkimisväärseid tulemusi ette näidata ei ole. Raamatus “LEAN Strategy” räägib Jones ja teised autorid, kuidas vältida teadmiste sisse ostmise lõksu ning olla ise juhina eestvedajaks.

Tualetist alustamine ei ole seega mitte ainult ühe ettevõtte juhi probleem, vaid ilmestab ettevõttes uue tootmisjuhtimise või Tööstus 4.0 muudatuste elluviimist laiemalt.

Toodud tualeti koristamise näide ei ole siiski ainus viis, kuidas juht saab olla eestvedajaks ettevõttes muudatuste elluviimisel ning töötajates hoolivuse tõstmisel oma töökeskkonda. Äripäeva peadirektor Igor Rõtov kirjeldab oma kogemusi, kuidas ta oma igapäevatöös hakkas kasutama LEAN juhtimist. Kuigi LEAN meetodid on välja kasvanud tootmisjuhtimise tõhustamisest, saab samu meetodeid kasutada ka juhtide igapäevatöös. Rõtov kasutas LEAN-i, et lühendada koosolekute aegu 30%. Tema puhul tähendas see, et ta hoiab päevas kokku ühe tunni. Iga juht võib nüüd ise mõelda, mida ta teeks kui ta tööpäeva sisse tekiks juurde üks täiendav tund. Seda saaks näiteks kasutada strateegiliste ja innovaatiliste projektide läbi mõtlemiseks, milleks muidu kunagi piisavalt aega ei ole.

Kokkuvõtteks tasuks igal juhil mõelda, et kui nõuad oma töötajatelt nende töökeskkonnas korra hoidmist ja tegevusnäitajate parandamist, siis mis oleksid analoogid juhi enda töös? Milliseid näitajaid saab ta ise oma töös parandama asuda või mil viisil ta saab oma töös kasutada LEAN juhtimise, piirangute juhtimise või muude kontseptsioonide põhimõtteid? Seejärel tasuks juhil mõelda, et kas ta on äkki isegi valmis tegema “maavõistluse” oma töötajatega, et kumb suudab omas töös kiiremini ja tulemuslikumalt uusi (tootmis)juhtimise põhimõtteid kasutama hakata.

Kasutatud kirjandus:

Klein. D. J., Zawacki, J. (1999) It’s Not Magic. 150 lk.

Rõtov, I. (2016) Lean-juhtimisega 5 tundi nädalas nagu maast leitud.  http://www.konverentsid.ee/raamatuarvustus/2016/02/22/lean-juhtimisega-5-tundi-nadalas-nagu-maast-leitud

Balle, M., Jones D., Chaize, J., Flume, O. (2017) The Lean Strategy: Using Lean to Create Competitive Advantage, Unleash Innovation, and Deliver Sustainable Growth. 304 lk.

 

Artikli autorid: Kalev Kaarna, Kaido Mäesalu

Foto: Andres Putting, allikas: Internet

Jaga postitust:
Tsenter