Töötukassa toetab ettevõtjaid, kes pakuvad tööd noortele

Avaldatud: 28. veebruar, 2018

Printimine vineerile ja pleksile

Veel kuu aega saavad ettevõtjad esitada toetuse taotlusi, kui on kaasanud eelmisel aastal enda töötajatena 13-16 a noori

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad tööandjad, kes pakuvad tööd 13-16-aastastele noortele, taotleda Eesti Töötukassalt alaealise töötamise toetust. Toetuse maksmisega soovime suurendada alaealiste töötamise võimalusi ning soodustada nende tööharjumuse ja -kogemuse saamist.

Alaealise töötamise toetuse puhul on tegemist perioodiliselt makstava toetusega –  toetust makstakse jooksva kalendriaasta esimeses kvartalis tagasiulatuvalt eelmise kalendriaasta eest. Seega 2017. aasta eest alaealise töötamise toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada Eesti Töötukassale hiljemalt 31.03.2018.

Kõige mugavam viis taotluse esitamiseks on kasutada e-töötukassat, mis asub aadressil https://www.tootukassa.ee/tkauth/login. E-töötukassas saavad taotlust esitada nii ettevõtte registrikaardile kantud isikud kui ka nende poolt volitatud isikud. Volituste andmise võimalustest saate täpsemalt lugeda Eesti Töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/logi-sisse/ettevotte-asutuse-esindajale.

Kui teil puudub võimalus esitada taotlust e-töötukassa kaudu, palume taotluse saata posti teel aadressil Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil tvto_taotlused@tootukassa.ee või esitada Eesti Töötukassa esinduses kohapeal. Taotluse vorm on kättesaadav Eesti Töötukassa kodulehel.

 Toetuse saamise tingimused ja suurus:

  • Toetuse suuruseks arvestatakse iga 13-16-aastase töötaja kohta 30% tema brutotöötasust eelmisel kalendriaastal.
  • Toetuse arvestamise aluseks võetakse Maksu- ja Tolliametile deklareeritud ning töötuskindlustuse andmekogusse kantud tasud alaealiste eest, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse.
  • Toetust makstakse tööandjatele, kes on eelmise kalendriaasta jooksul tasunud 13-16-aastastele töötajatele brutotöötasudena kokku vähemalt 1000 eurot, 2017. aastal erandina vahemikus 01.06.2017 – 31.12.2017 brutotöötasuna vähemalt 583 eurot.
  • Toetust saab taotleda nii töölepingu kui ka muu võlaõigusliku lepingu (nt käsundus- või töövõtuleping) alusel töötanud noorte eest.
  • Alaealise töötamise toetus on riigiabi (vähese tähtsusega abi ja grupierandiga hõlmatud riigiabi). Riigiabi kohta leiate rohkem infot rahandusministeeriumi kodulehelt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi 

Alaealise töötamise toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014 käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“  alusel.  

Võrumaa osakonna kontaktisikuks on tööandjate konsultant Anne Hiielo, anne.hiielo@tootukassa.ee tel 786 8756.

Marge Sootee, AS Semuehitus, juhiabi kommentaar:

Alaealise noore töötamine on alati seotud teatud erisustega: lühem tööaeg, töö ei tohi olla füüsiliselt raske ning ei tohiks nõuda ka erilisi oskusi. Selleks pidime tegema muudatusi oma töökorralduses.

Tööandjana on meeldiv saada selle eest ka rahalist toetust. Sõltuvalt objektidest pakume ka tulevikus noortele töötamise võimalust.

Jaga postitust:
Tsenter