TSENTER kaasas ettevõtteid uutesse projektidesse

2018. a lõpus lisandusid Tsentri projektide portfelli kaks kompetentsikeskuse alameetme Tõhusa koostöö projekti, mis on otseselt seotud sektorile suunatud ja sektori ettevõtteid kaasavate uuringutega. Tarbijauuringu projektist saab rohkem lugeda siit: 

Tarbijauuringu projekt

Teises Tõhusa koostöö projektis uuritakse ristpuidu kasutamise võimalusi väärindada madalakvaliteedilist puitu (küttepuu ja paberipuu kvaliteedis ümarmaterjal) ja luua eeldused suuremamahulise tootmise käivitamiseks.

Lisaks uudsetele tootelahendustele ja uuringute tulemustele, mis on kättesaadavad kogu sektorile, saame kogemuse koostöös ettevõtetega, kuidas tulevikus sellelaadseid projekte veelgi edukamalt läbi viia. Uues rahastusvoorus saab Tõhusa koostöö projektidel olema senisest suurem osatähtsus. Kuna omaosaluse määr ettevõtete jaoks on väga hea 15%, siis loodame jätkuprojektide ja/või uute projektidega edasi minna ka 2020.a.

 

Peamised saavutused:

  • Plasmatehnoloogia rakendusuuringutest kasvas välja koostöö maailma suurima termopuidu tootjaga Thermory
  • Läbi viidi teine puiduhäkaton Garage48 Wood 2, sedakorda Cesises, Lätis. Meie initsiatiivil läbiviidud puiduhäkatonidest on tekkimas traditsioon, mis panustab olulisel viisil valdkonna mainekujundusse ja tootearendusse.
  • Vastu võeti Trade Mission (kaubandusmissioon) Skandinaaviast, mille raames külastati Võrumaa ja Vidzeme piirkonna ettevõtteid. Tulemuseks on tihedamad sidemed kahe riigi lähipiirkondade ettevõtjate vahel ja esimesed päringud Lätist ka Tsentri jaoks.
  • Väga tihe ja edukas koostöö Kagu-Eesti Puiduklastri ettevõtetega: mis iganes valdkondliku teema korral on Tsenter sageli esmane pöördumise koht ning klastri ettevõtete osavõtt Tsentri korraldatud üritustest on regulaarne.

Pilt Helland Baltic´u külastusest

 

Jaga postitust:
Tsenter