TSENTER näitab noortele, kui äge on puiduvaldkond

2018. aastal kaardistati uue suunana väga suur potentsiaal teaduse ja tehnoloogia ning kutsehariduse populariseerimise valdkonnas. Eelmisel aastal võeti Tsentris vastu 24 erinevat haridusasutuste gruppi, kokku 453 õpilast ja õpetajat.

Sel teemal rahastus puudub, aga haridusasutuse osana on tehtav töö väga oluline ja rahastuse saamiseks pöördusime Haridus- ja Teadusministeeriumi poole. Vastusena anti teada, et HTM on otsimas koostööpartnereid üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste vahelise koostöö edendamiseks ning ootab Võrumaa Kutsehariduskeskuselt hariduspartnerite, avaliku sektori ja piirkonna ettevõtjate ühist visioonidokumenti, milles oleks ka vastus, millist rolli kompetentsikeskus piirkonnas kandma hakkab. Loodetavasti koostöös kutsehariduskeskuse teiste struktuuriüksustega saame selle teema selle aasta jooksul läbi mõtestatud.

Novembris viidi koos Tartu Kunstikooli õpetajatega läbi projekt, mille eesmärgiks oli luua sild ettevõtjate, haridusasutuste ja disaini vahel, et parendada tootedisaini ja seeläbi luua  lisandväärtust ning tõsta ekspordivõimekust. Edukas kogemus aasta lõpust jätkub 2019.a. Jaanuaris toimusid Tsentris Tartu Kunstikooli õppurite loomepäevad, mille tulemusena valmivad ettevõtjale erinevad pakendilahendused oma toodangu väärindamiseks. Loe lisa:

Haridusilm ja ettevõtja kohtusid TSENTRIS

Tsenter teeb koostööd ka disainiõliõpilaste lõputöödele ja kursusetöödele sisendi andmisel.

Otsustati, et täiendavalt õpilasfirmade nõustamisele, mis on kompetentsikeskuse põhiprojekti alt toetatud, pakume õpilasfirmadele omaltpoolt esimese prototüübi tegemise ja esimese proovipartii tasuta. Peale esimest hästi õnnestunud proovipartiid saab õpilasfirma hakata tellima tava hinnakirja alusel. See pakkumine on ennast kuhjaga ära tasunud. Antud tegevusega alustati novembrist 2018. Käesolevaks hetkeks on Tsentris nõustamisel ja teenusel seitse õpilasfirmat ning ÕF poolt ostetud teenuste maht oli veebruari alguseks ületanud 700€ piiri.

Pilt: Õpilasfirma Prein ja nende toode: ajuragistamiseks mõeldud kuubikud

 

Jaga postitust:
Tsenter