TSENTER on EAS-i innovatsiooni- ja arendusosaku teenusepakkuja

Avaldatud: 23. aprill, 2020

Alates 7. aprillist 2020 on Vorumaa KHK kompetentsikeskus TSENTER EAS-i poolt finantseeritavate innovatsiooni- ja arendusosaku teenusepakkujate nimekirjas: https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020002&leiaKetiv.

Oleme seda võimalust oodanud kaua. Eelnimetatud osakud võimaldavad ettevõtetel vähendada eelkõige tootearendusprotsessidega seonduvaid kulusid. Täpsemalt on osakute tingimused kirjas EAS-I kodulehel https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/ ja https://www.eas.ee/teenus/arendusosak.

Lisainfo: Mart Nilson, mart@tsenter.ee

 

Jaga postitust:
Tsenter