TSENTER on innovatsiooni- ja arendusosaku teenusepakkuja

Avaldatud: 15 aprill, 2021

Vorumaa KHK kompetentsikeskus TSENTER on EAS-i poolt finantseeritavate innovatsiooni- ja arendusosaku teenusepakkujate nimekirjas: https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020002&leiaKetiv.

Eelnimetatud osakud võimaldavad ettevõtetel vähendada eelkõige tootearendusprotsessidega seonduvaid kulusid. Täpsemalt on osakute tingimused kirjas EAS-I kodulehel https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/ ja https://www.eas.ee/teenus/arendusosak.

Kui teil on mõni puiduga seotud idee, kas peas või paberil, siis võite julgelt TSENTRISSE pöörduda.

Lisainfo: Mart Nilson, mart@tsenter.ee, tel 53 024 685

Pilt: Tootearendus, õppelauamäng (Merlin Viir)

Jaga postitust:
Tsenter