TSENTER on jätkusuutlik ja arenev

2018. aastal uuendati keskuse toimimismudelit. Kaardistati seniste tegevuste potentsiaal ning sellest tulenevalt võeti suund teenustele ja kompetentsile, mida sektor ja kompetentsikeskuse meede eeldab.

Täiendava võimalusena Tsentri enda kompetentsi tõstmiseks kirjutati kolm välisprojekti, millest kõik ka rahastati. Neist kaks puudutavad otseselt sektorit (5. taseme puiduvaldkonna õppekava koostamine ja eakate mööbli prototüüpimine). Mõlemad aitavad kaasa kompetentsikeskuse rahvusvahelistumisele ja kompetentside tõusule.

Projektid on eraldi loetletud ja lahti kirjutatud siin

Võrumaa Kutsehariduskeskuse alla kuuluv Tsenter ei ole siiani olnud innovatsiooniosaku mõistes teenuse pakkuja. Alates eelmise aasta oktoobrist on sel teemal aktiivselt pöördutud MKMi poole. Käesoleva seisuga on MKM teada andnud, et Tsenter on teenusepakkujate nimekirjas. Täiendatud nimekiri saab loodetavasti kinnitatud selle aasta aprillis-mais. Igal juhul avanevad meile läbi selle uued ja põnevad sektorikesksed tööd.

Varasemalt, kui surve omatulu teenimisele oli väga kõrge, tõrjuti projekte, mille puhul ei olnud näha selget tulu ja lahendust. Samas on see kompetentsikeskuse üks eesmärkidest – aidata ettevõtjatel lahendada keerulisi probleeme, millele hetkel turul pakkujat ei ole. Tänu lisandunud välis ja siseriiklikele projektidele, mis aitavad kulusid katta, oleme nüüd avatud keerulisematele sektorikesksetele projektidele, mille puhul peame ise leiutama lahenduse ning kus tulemus ei ole alati ette teada. Tänu sellisele mõtteviisile oleme võtnud vastu väga põnevaid sektori ja  väärtusahela keskseid töid ning suutnud need ka lahendada.

Alates 1. oktoobrist 2018 lõpetati alla 100€ teenuste osutamine eraisikutele. Sektoriväliste ettevõtete puhul püütakse vältida väikesemahulisi ühekordseid teenuseid, sest masinate seadistamise ajakulu on suur.

Meil on väga vaja referentse ja hea meel on selle üle, et mõned tellijad on oma töödest ka lubanud rääkida. Siin on mõned näited: 

Tsentrist saab abi tehnilises joonestamises

Rootsi lambi sünnilugu

 

Peamised saavutused

  • Eesmärgiga saada kogemus tootearenduse tsüklist algusest lõpuni arendasime välja esimene omatoote – ReBanneri. Rebanneri põhjal on koostamisel tootearenduse õppematerjal alustavatele ettevõtetele ja õpilasfirmadele.

ReBanneri koduleht

  • Suutsime kaasata täiendavat lisarahastust, et katta varasemast äriplaanist tuleneva vahe omatulude prognoosil ja tegelikkusel.
  • Uusi teenuseid kasutavaid kliente tuli juurde 51. Tekkinud on püsikliendid, kes tarbivad meie erinevaid teenuseid ja osalevad regulaarselt erinevates projektides.
  • Päringuid laekus kokku 552 (10 päringut nädalas, 2 päringut ööpäevas). 2018. a koolitusi on läbi Youtube’i ja Slideshare’i vaadanud üle 3000 inimese. Kodulehele lisatud LEAN-terminite sõnastikku kasutati ligi 1000 korda
  • Oleme saanud oma esimesed välismaised kliendid ja selle aasta algus on paljutõotav. Meid on hakatud leidma ka väljastpoolt Eestit.

 

Jaga postitust:
Tsenter