TSENTER ootab ettevõtjate täiendusettepanekuid

Avaldatud: 27. jaanuar, 2020

Imge by Tauno Erik

Võrumaa KHK kompetentsikeskus TSENTER tegeleb põhiprojekti raames perioodil 01.01.2020 kuni 31.08.2023 järgmiste teemadega:

 • 1.1. Tootearendus väiksematesse tooteniššidesse – esialgu eakate mööbel (hooldekodud, kodud). Järgmised tooteniššid?
 • 1.2. Innovatiivsed mööbliühenduslahendused (OVVO, Lamello). Lisaks veel Domino. Teeme katseid ja saame teha toodete prototüüpe.
 • 1.3. Kokkuvõtted maailmatrendidest ja turutõrgetest.
 • 2.1. Pinnaprindi vastupidavus ja ohutus ekstreemsetes keskkondades (saun, välitingimused, …)
 • 2.2. Võimalused puidukiudude ülestursumise vähendamiseks töötades vesialusel viimistlusmaterjalidega.
 • 3.1. Tootmise- ja kvaliteedijuhtimise süsteemid.
 • 3.2. Tootmise automatiseerimine.
 • 4.1. Koolitus- ja infopäevad, teemahommikud, seminarid, töötoad, õppereisid vms. Teemadena saame käsitleda ka meie valdkonda puudutavaid küsimusi lisaks eelpool loetletud teemadele.

 

Üldised põhimõtted ettevõtjate poolt tulnud sisendi kasutamiseks meie tegevuste planeerimisel:

Igal ettevõttel on oma spetsiifilised soovid ja TSENTER peab tegema üldistuse. Eelistatud on need teemad ja tegevused, millel on:

 • rohkem huvilisi valdkonna ettevõtjate seas;
 • rohkem potentsiaali aidata ettevõttetel sisuliselt areneda (parandada ärimudelit, tõhustada juhtimist, arendada uusi tooteid jne);
 • rohkem potentsiaali suurema lisandväärtuse tekkele sektoris.

Erialainfo ja teadmushaldus. Spetsiaalne info lisamine ja ülevaadete tekitamine Tsentri infosüsteemi (kodulehele) järgmistel tingimustel:

 • Kui 10 min otsingu järel internetist vastavat infot ei leia.
 • Nõudlus selle info järele on rohkematel ettevõtetel.
 • Kui internetis on sobiv info olemas ja selle säilitamine korduvkasutamiseks on rohkemate ettevõtete huvides.

Ootame ettevõtjatelt täiendusettepanekuid jaanuari lõpuni, et saadud sisendi põhjal täpsustada oma tegevusplaane.

Palume ettepanekud saata aadressil tsenter@tsenter.ee

Palume TSENTRI koolitustel osalenud inimestel ja tulevastel osalejatel vastata järgnevale küsimusele.
Info saamiseks eelistan järgmist koolitusvormi

Jaga postitust:
Tsenter