TSENTER sõidab Rakverre ettevõtjatega kohtuma

Foto: Tauno Erik

29. märtsil sõidab suur osa TSENTRI kollektiivist Rakverre Virumaa ettevõtjatega kohtuma ja puiduvaldkonna võimalikke arengusuundi tutvustama.

Lääne-Virumaa puidutööstus annab tööd peaaegu 800 inimesele, mööblitööstus ligi 700 inimesele. Valdav osa ettevõtetest asub Harjumaal, aga kui võrrelda mööblitööstuses hõivatud inimeste arvu elanike koguarvuga, siis on Lääne-Virumaa Eestis neljandal kohal.

Puidu- ja mööblitööstus on Eestis pikkade traditsioonidega sektor, mis on oluliseks tööandjaks maapiirkondades ning aitab väärindada kodumaist toorainet – rohelist kulda. Lisaks suurtele ja edukatele tootjatele on Eestis ja ka Virumaal palju väiksemaid kohalikke tegijaid ning „mees ja koer“ tüüpi ettevõtmisi, mille olemasolu toetab elu pealinnast kaugemates piirkondades.

Eesti mööblitööstusel läheb praegu hästi, sest tellimusi ja töid on piisavalt. Probleemi nähakse eelkõige materjalide ja tööjõu kallinemises ning töökäte nappuses. Teemaks pole ainult tööliste puudus, vajaka jääb ka projekteerijatest,  puidumasinatel töötajatest, mehhatroonikutest ja juhtidest. On ettevõtteid, kus tellimuste rohkuse tõttu peaks mahtu suurendama, kuid töötajaid teise vahetuse avamiseks pole. Probleeme on teisigi, näiteks on juhte, kes alustasid oma äri koos vabariigi taasiseseisvumisega ning on tänaseks väsinud ja soovivad ettevõtte üle anda või maha müüa, aga raske on leida inimest, kes sooviks nende ettevõtet edasi juhtida või ära osta.

Eesti odavama tööjõu eelis on maailma mõistes oma tähtsuse kaotanud, edasi viivad ainult tootearendus, automatiseerimine ja tootmise efektiivistamine. Ettevõtjad teavad, et ellujäämiseks tuleb pidevalt areneda, aga kuidas siis ikkagi alustada, kui tegevuskulud ja sisendid söövad kogu kasumi ära, investeerimiseks raha napib ja need tootmise juhtimise programmid tunduvad ainult suurtele ja edukatele olevat.

Võluvitsa, mis aitaks iga ettevõtjat, pole olemas, aga on võimalus leida endale õige teeots, kust edasi minna. Võrumaa Kutsehariduskeskuse juurde on loodud kompetentsikeskus TSENTER, mille eesmärgiks on harida ja aidata puidu- ja mööblivaldkonna ettevõtteid. Tootearendus, prototüüpide tegemine, abi joonestamises ja viimistlemises ning vajalike kontaktide leidmises – see on osa loetelust, mida TSENTER ettevõtjatele pakkuda saab, seda nii koolituste, rakendusuuringute kui ka personaalsetele päringutele vastamise näol. Kui TSENTER ei suuda küsimust lahendada,  siis edastatakse kontakt, kuhu pöörduda.

TSENTER asub küll Võrumaal ja suur osa klientidest Lõuna-Eestis, aga koolitustel on osalenud, teenuseid tellinud või päringuid saatnud ettevõtjad üle Eesti.  See on ka põhjus, miks TSENTER läheb üheks päevaks Rakverre, et virumaalastega kohtuda, tutvustada ettevõtetele huvi pakkuvaid teemasid tootearendusest, viimistlusvõimalustest, tootmise juhtimisest jms. Et jutt poleks liiga teoreetiline, siis räägitakse konkreetsete näidete põhjal – millist tuge TSENTER puidu- ja mööbliettevõtetele pakkunud on ning mis võimalused ja toetused tulevikus arenemisvõimalusi pakuvad.

29. märtsil kl 11-13 toimuvale kohtumisele on oodatud nii suuremad kui ka väiksemad puiduvaldkonna tegijad. Otsime koos võimalusi, kuidas tootmist arendada ja rohelist kulda paremini väärindada.

Lisainfo ja registreerimine

Hille Lillemägi, TSENTER

Pilt: Eelmisel aastal kohtusime Läänemaa ettevõtjatega ja külastasime Helland Baltic´ut

 

Jaga postitust:
Tsenter