TSENTER uudiskiri sügis 2015

Avaldatud: 10. november, 2015

Tsentri maja. Foto: Tauno Erik

TSENTER uudiskiri sügis 2015

Richard Sagritsa maal aastast 1952 ja tänane pilt.
Mõisa karjalaudast sai TSENTRI uus kodu
9. oktoobril 2015 avati Võrumaal Väimelas pidulikult puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER. Maailmatasemel seadmepargiga kompetentsikeskus tahab saada valdkonna innovatsiooniveduriks ning aidata ettevõtteid viimistlustehnoloogia, tootearenduse ning toomisjuhtimise valdkondades.
Idee kompetentsikeskuse loomiseks tekkis 2009. aastal kohalike ettevõtjate ning Võrumaa Kutsehariduskeskuse koostöö tulemusel. Ideekavand esitati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 2010. aastal ja Euroopa Regionaalfondi poolt rahastatavat kompetentsikeskuse projekti asuti teostama kaks aastat hiljem. Tee keskuse avamiseni on olnud üsna pikk ja keeruline, kuid nüüd on maja lõpuks avatud.
TSENTER ühendab endas aastatega kogutud kogemusi ja uusi tehnoloogiad ning teadmisi. Seda sümboliseerib ka TSENTRI hoone, milleks on ülemöödunud sajandi teisel poolel ehitatud mõisa karjalaut. Muinsuskaitseobjektina on renoveerimise käigus majas säilitatud vana ning lisatud uus. Majas asub hinnaliste seadmetega masinasaal, avar kontor, konverentsisaal ja raamatukogu.
Masinsaali seadmepark võimaldab rahuldada ettevõtete kõige erinevamaid vajadusi viimistluse ja tootekonstruktsioonide testimise, prototüüpide valmistamise ning tootmisjuhtimise tõhustamise osas. TSENTRI seadmetest tasuks esile tuua furnituuride prototüüpimiseks sobivat 3D printerit, 5-teljelist CNC masinat, automaatset viimistlusliini, puitdetailidele või klaasile piltide või mustrite lisamist võimaldavat pinnatrükimasinat, ruumide ja toodete 3D skannereid ning laserlõikepinki.


Kalev Kaarna
Uuel juhil on suured plaanid
TSENTRIL on augusti algusest uus juht – Põlva ligidal elav Kalev Kaarna. Kalev on üle kümne aasta aidanud ettevõtetel ja ülikoolidel käivitada tootearendusprojekte ning teostanud turu-uuringuid. Puidu- ja mööbliettevõtetega on Kalev koostööd teinud mitmetes Tartu Ülikoolis ja konsultatsioonifirmades ellu viidud projektides. Ta soovib ettevõtteid aidata oma koduregioonis ja selleks ei ole paremat võimalust kui TSENTER, sest puidu- ning mööblitööstuse sektorid on praegu ühed vähestest, mis Eesti majanduskasvu veavad.
Kalevil on kompetentsikeskuse tuleviku suhtes väga ambitsioonikad plaanid. Tema visiooni järgi on kompetentsikeskus TSENTER viie aasta pärast Eesti edukaim uute ideede arendamise ja elluviimise koostööorganisatsioon. TSENTRI eesmärgiks on käivitada sektori ettevõtetega arendusprojekte, mille tulemusena ettevõtte käive kolme aastaga kahekordistub. Kuigi TSENTER aitab põhiliselt just puidutöötlemise ja mööblitootmise ettevõtteid saavad selle sektori kogemustest ideede elluviimisel õppida ka teiste sektorite ettevõtted, kogukonnaorganisatsioonid ning omavalitsused. Kokkuvõttes annab kompetentsikeskus Võrumaale ühe täiendava arenguveduri, mis aitab arendada Võrumaa Kutsehariduskeskust ja annab hoogu Kagu-Eesti ettevõtete kasvule.
Novembrist liitus TSENTRI kollektiiviga ka turundusjuht Hille Lillemägi, kelle tööülesanneteks on info jagamine ja suhtlusvõrgustiku arendamine.

TSENTER kutsub kõiki külla, et oma uusi ideid testida, arendada ning turule tuua. Olgu selleks pakilise tootmisprobleemi lahendamine, uue nutika mööbli idee või muu innovatiivne mõte puiduvaldkonnas.


VÕIMALUSED TSENTRIS
Kõik valdkonna ettevõtted on oodatud oma lahendust vajavate küsimustega TSENTRISSE. Samas on TSENTRIL fookusvaldkonnad, mille raames teostame sektori ettevõtetele kasulikke rakendusuuringuid ning osutame teenuseid.
Rakendusuuringud ei maksa ettevõtetele midagi, sest nende uuringute raames lahendame probleeme, mis on aktuaalsed paljude puidutöötlemise või mööblitööstuse ettevõtete jaoks. Rakendusuuringute tulemused on avalikud kõigile ettevõtetele. TSENTER küsitles 200 sektori ettevõtet saamaks teada, milliste testide tulemustest või probleemide lahendamisest on ettevõtted huvitatud. Küsitluse tulemustest lähtudes koostati TSENTRI rakendusuuringu teemade nimekiri, mille järgi hakatakse uuringuid teostama. Kui sinu ettevõtte jaoks olulist teemat ei ole nimekirjas, siis tule ja anna sellest teada.

Viimistluse valdkonna rakendusuuringud

 • Erinevate saeketaste lõikepinna mõju viimistletud servpinna kvaliteedile.
 • Spiraal-, sakk- ja plaatfreesi kvaliteedi võrdlus viimistluseeelses ja -järgses töötluses.
 • Erinevate lihvimismeetodite võrdlus (tald-, trummel-, ristilihvimine).
 • Lihvpaberi kareduse mõju viimistlusmaterjali nakkumisvõimele.
 • Viimistlusmaterjalide kestvusanalüüsid (lakid, terrassiõlid, vaigu esile tungimist pärssivad viimistlusmaterjalid).
 • Viimistlusmaterjali temperatuuri mõju viimistlusmaterjalide kuivamisele.
 • Pinnatemperatuuri mõju viimistlusmaterjalide kuivamisele.
 • Pinnakattematerjalide võrdlusanalüüsid (imavus, tugevus).
 • Vesialuseliste lakkide võrdlusanalüüsid (sh männipuidu tonaalsuse muutumise takistamiseks).
 • Meetodid pahteldusaja kiirendamiseks.
 • Meetodid linaõli ulatuslikumaks kasutamiseks viimistlusmaterjalina.

Tootearenduse valdkonna rakendusuuringud

 • Lahendused CNC töötlusprogrammide koostamiseks 3D arvutimudelite põhjal.
 • Tootearendusprotsessi kiirendamise ja optimeerimise võimalused.
 • Pinnatrüki kasutamise võimaluste analüüs.
 • Laserlõikur-graveerija kasutamise võimaluste analüüs.
 • 3D mudelite loomine kasutades 3D skannerit.
 • Uute toodete nõudluse testimise võimalused enne tootma hakkamist.
 • Globaalsete valdkonna trendide raport.

Tootmisjuhtimise valdkonna rakendusuuringud

 • Tootmisjuhtimise tarkvara juurutamise kasude ja kulukuse võrdlev analüüs.
 • Tootmisjuhtimise tarkvara juurutamise parimad praktikad ning samm-sammulised juhised.
 • Seadmete tõhusama paigutuse analüüs.
 • Ruumiskänneri kasutamise võimalused toormaterjali, pooltoodangu või toodangu inventuuride ja kontrolli teostamiseks.


TSENTRI teenuste valdkonnad
 • viimistluse valdkonnas – väikepartiide tootmise teenused, tööstuskatsetuste teenused, mõõtmisega seotud laboriteenused;
 • tootearendusevaldkonnas – prototüüpimise teenused, turundusalased teenused, mõõtmisega seotud teenused;
 • tootmise juhtimise valdkonnas – tarkvara juurutamise ja tootmisprotsesside täiustamise teenused, tootlikkuse mõõtmise ja optimaalse tootmisseadmete paigutuse leidmisega seotud teenused.
TSENTRI poolt teostatavad teenused on tasulised. Nende tulemused on tellija kasutada. Tulenevalt iga ettevõtte tellimuse unikaalsusest koostame hinnapakkumise vastavalt tellimuse keerukusele.

Olulisemad tehnilised võimalused teenuste osutamiseks

 • arvjuhitav laserlõikuspink – laserlõikus puit- ja plastikmaterjalidele, lasergraveerimine erinevatele materjalidele;
 • 3D printer – värviline pulberprinter mudelite ja tootearenduse väikeosade ning furnituuride printimiseks;
 • 5-teljeline detailitöötlemise CNC (suur Z-telg) – CNC töötluse teenuse pakkumine, prototüüpide valmistamine, katsetamine;
 • ruumi- ja objekti skanner – ruumide, masinate ja suuremamõõtmeliste tooted skaneerimine ja digitaalse 3D mudeli loomine;
 • täppis-skanner – väiksemamõõduliste furnituuride ja mööblidetailide skaneerimine ja digitaalse 3D mudeli loomine;
 • pinnatrükimasin – läbiva töötlusega, kõvadele pindadele printimine UV tintidega;
 • automaatne pihustusmasin – tasapinnaliste detailidele vesialuseliste pinnakattematerjalide pihustamine automaatpihustusmeetodil koos vajalike kuivatusseadmetega (IR, UV, konvektsioon);
 • viimistluseelsed lihvseadmed;
 • labor puidu- ja puitmaterjalide pinnakatete analüüsimiseks.


TSENTRI tegevuses on oluline koht ka koolitustel ja valdkondlike sündmuste korraldamisel. Kaasates külalislektoreid korraldatakse nii seminaritüüpi kui ka praktilisi koolitusi ettevõtjatele ja teistele huvilistele.
WERMO JUHT NÄEB TSENTRIT KA TULEVIKUS HEA KOOSTÖÖPARTNERINA
Vene sõnul on Wermo ja TSENTRI koostöö olnud jõukohaselt tihe ning TSENTER on Kagu-Eesti mööblitootjatele hea ja vajalik partner.
Loe edasi kodulehelt.TSENTER AITAB SISUSTUSKODA MITMEFUKTSIOONILISE LAUA PROTOTÜÜBI VALMISTAMISEL
Arvatavasti paljud meist on istunud koosolekulaua taga, mille keskel on näotu juhtmepundar või otsinud kontoris koos kolleegidega sünnipäevalõunaks lauda, mis looks hubase koosolemise tunde.
Loe edasi kodulehelt.


Kui Sinu ettevõtte on huvitatud koostööst, küsi täpsemat infot siit.Vaata ERRi uudisklippi kompetentsikeskusest
Väimelas alustas tööd Eestis ainulaadne puidutöötlemise ja mööblitootmise kompententsikeskus Tsenter, mis tegutseb Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures. Keskus plaanib uute ideede elluviimiseks teha koostööd teadusasutustega.

Võrus tegutseval puitmööblitootjal oli probleem, kus teatud plaatide lõikamine nüritas saekettaid. Selleks, et asja välja selgitada, pöörduti kompetentsikeskuse poole, et testida nelja erineva tootja plaate, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Kompententsikeskuses saab ettevõtja muuhulgas testida ka seda, kui suur on erinevate viimistlusmaterjalide kulu või kuidas oleks neid odavam kuivatada kuni selleni välja, millist mustrit oma toodetele trükkida.

Asjaosalised ise ütlevadki, et Tsenter on koht, mis näitab, mida kõike on võimalik puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonnas teha.

Kõige selle kõrval on aga keskuse oluliseks tegevussuunaks ka koostöö teadusasutustega ja juba praegu on koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga testimisel linaõli kasutamisvõimalused mööbli- ja puidutöösustes.

Kompetentsikeskus Tsenter läks maksma 3,75 miljonit eurot. Rahastada aitasid EAS ja Võru maakonna kohalikud omavalitsused.
Vaata uudisklippi SIIT

Jaga postitust:
Tsenter