TSENTRI tegevused – 2021 kokkuvõte

Avaldatud: 8. veebruar, 2022

Siit postitusest leiate koondi TSENTRI 2021. aasta tegevustest, mis viidi ellu põhiprojekti* alt. Kajastatud pole BaltSe@nioR 2.0  ja Erasmus+ Skilled-up projektide tegevusi ning kõiki noortele suunatud toimetamisi Digiliblikas.

1. Toote- ja turuarendus

 • Lisaks tegelesime 2021. aastal uue põletava teemaga nišimööbli valdkonnas, milleks on kaug- ja kodustöötamiseks sobiva mööblilahenduse väljatöötamine. Loodud mööblikomplekt on funktsionaalne, lihtsa kuid huvitava disainiga ning vastab meie hinnangul sihtgruppide ootustele. Prototüüpide arendusest kirjutati postitusi  ja tutvustus videosid, mida levitati TSENTRI kodulehel ja uudiskirjades. 

 • Koostasime 14 blogipostitust trendidest ja valdkonna statistikast. Avaldati infokirjades, kodulehel, sotsiaalmeedias. Blogipostitused ja õppematerjal on avaldatud kodulehel ja levitatud ka läbi infokirjade. tootearendus Archives – TSENTER
 • Korraldasime VKHK-s ja TSENTRIS koostöös Garage48-ga ning mitmete teiste valdkonna organisatsioonide osavõtul järjekorras viienda “Garage48 Future of Wood” puiduhäkatoni. G48Wood Archives – TSENTER

Vaata lisaks:

2. Viimistlustehnoloogia

 • Koondasime ja avalikustasime erialaseid teadusallikaid. Alustasime koolituste sarjaga, mis puudutab lailintlihvimise tööprotsesside kirjeldust; lihvmaterjalide valikut; täispuit- ja plaatmaterjali lihvimisele esitatavaid nõudeid.
 • Kaasasime viimistlusmaterjalide tootja/tarnijate ettevõtte esindajad, kellega koostöös valmisid esmased vesialusel UV kruntvärvi viimistlusliini katsed.
 • Koostöös Eesti Maaülikooli magistrandiga valmis uurimustöö I etapp pinnatrüki katsetest kahes erinevas sauna keskkonnas.
 • Valmis viimistlusnäidiste välistend koos katsekehadega.
 • Avaldasime kodulehel viimistlusalaseid blogipostitusi. viimistlemine Archives – TSENTER
 • Viisime läbi viimistlusliini katsed kahe erineva värvitootja materjalidega.
 • Lõime kontakt Poznani Maaülikooliga, kellega jätkub viimistlusalane koostöö uuringute ja katsete teemal.

Vaata lisaks:

3. Tootmise juhtimine

Vaata lisaks:

4. Valdkonna arendamine

 • Korraldasime 1 konverents, 1 seminari ja 4 koolitust, mille (video)materjalid on avaldatud kodulehel. Koolituste materjalid ja videod – TSENTER
 • Salvestasime 6 sektori ettevõtetele mõeldud podcasti. Kuula TSENTRI podcaste! – TSENTER
 • Levitasime teadmisi läbi kodulehe, sotsiaalmeedia, uudiskirjade ja artiklite. Ilmusid kajastused kohalikus ning üleriigilises meedias, vt tsenter meedias , igakuised uudiskirjad ja kuu kokkuvõtted tegevustest, vt Igakuine tegevus – TSENTER.
 • Mitterahalist abi sai 72 ettevõtet. TSENTRIT külastas 723 inimest (koolitused, nõustamised, loengud, TSENTRI tegemiste tutvustus gruppidele vms).
 • Tegime koostööd kohalike arendusorganisatsioonidega (Võrumaa ja Põlvamaa Arenduskeskus, Kagu-Eesti Puiduklaster, Töötukassa, KUPLAND). Vastastikune infovahetus andis TSENTRILE parema ülevaate maakonnas toimuvast ning võimaldas teha paremaid otsuseid tegevuste planeerimisel.
 • Tegime TSENTRI uue perioodi strateegia esmase dokumendi.
 • Nõustasime ning aitasime valmistada prototüübid 16-le õpilasfirmale.
 • Alustasime majandusteemaliste loengute läbiviimisega Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele.
 • Tutvustasime TSENTRIS erinevate kooliastmete noortele puiduvaldkonna võimalusi, viisime läbi tudengitele õppepäevad.

5. Rahvusvahelistumine

 • Osalesime sektorile suunatud koolitustel, seminaridel, konverentsidel ja messidel. BaltSe@nioR 2.0  projekti raames arendasime tootearenduse kompetentse ning Erasmus+ Skilled-up projekti raames tõstsime joonestamise-konstrueerimise teadmisi. Hoidsime  ennast kursis sektoris toimuvate arengute, trendide, innovatiivsete materjalide ja meetoditega.
 • Lõime koostöö-kontakte rahvusvaheliste teadus- ja arenduskeskuste, ülikoolide ning ettevõtjatega uuringute läbiviimiseks ja valdkondliku informatsiooni vahetuseks.
 • Osalesime iga-aastasel WSE võrgustiku konverentsil.
 • Osalesime Poznani puidumasinate messil
 • Sõlmisime uued väliskontaktid Rootsis Skövdes ja ETF-ga (European Training Foudation) perspektiiviga ühiselt osaleda tulevastes rahvusvahelistes projektides.
 • Hoidsime kontakte seniste välispartneritega.

TSENTRI poolt osutatud teenused

Osutasime ettevõtetele tasulisi teenuseid 199 korral. Peamised kliendid olid Võru-, Põlva- ja Tartumaalt, aga huvilisi oli üle Eesti. Lisaks on meil püsiklient Rootsist, kellega oleme koos teinud mitmeid tootearendusi (9 korda) ja 1 klient Soomest (2 teenust). Kõige rohkem osutati teenuseid laseril, pinnaprindimasinal ja viimistlusliinil, suur osa oli kombineeritud teenustel ja tootearendusel.

 

TSENTRIST sai mitterahalist abi 72 ettevõtet, siia kuuluvad alla ka tasuta koolitustel osalenud ettevõtted (iga ettevõte on loendatud 1 kord, tegelikkuses mõni ettevõte saanud mitmeid kordi mitterahalist abi, aga projekti raames loendame igat ettevõtet 1 kord). TSENTRIT külastas 723 inimest (koolitused, nõustamised, loengud, TSENTRI tutvustus vms).

*Viide: Projekt „Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus TSENTER innovatsioonivõimekuse tõstmine“

Koostas: Reelika Soe, reelika@tsenter.ee

Viited: Hille Lillemägi

Jaga postitust:
Tsenter