Uurimistöö: kuidas tõsta lepapuidu kasutusvõimalusi mööbli tootmisel

Avaldatud: 28. detsember, 2023

Lepapuidu valitud omaduste hindamine lihvimise ja pinnakatte pealekandmise funktsioonina (Evaluation of Selected Properties of AlderWood as Functions of Sanding and Coating)

Antud uurimustöö kirjeldab tehnoloogilisi protsesse, kuidas tõsta lepapuidu kasutusvõimalusi eelkõige mööbli tootmisel.

Uuringu käigus viiakse läbi lihvimise katsed, et leida optimaalsed karedused sobiva lihvmaterjali valikul ning lisaks testitakse viimistlusmaterjale, mis tagaksid kvaliteetsed pinnaomadused.

Uuringus osalesid Rumeeniast Transilvaania Ülikooli (Brasov) Puidutehnoloogia teaduskond ning Poolast Poznańi Tehnikaülikooli Puidutehnoloogia teaduskond.

Loe artikli originaalversiooni ja eestikeelset tõlget pdf-na siit:

Lepapuidu valitud omaduste hindamine lihvimise ja pinnakatte pealekandmise funktsioonina

Evaluation of Selected Properties of AlderWood

Järeldus

Lihvitud katsekehade pinnakaredus ja lihvimise ajal tarbitav võimsus sõltuvad olulisel määral kasutatava lihvimisvahendi teralisusest. Üldine energiatarve suurenes teralisuse vähenemisel ja kõik karedusparameetrid leiti olevat teralisusest sõltuvad.

Paremate läikivusväärtuste saavutamiseks eelistati UV-kõvendatud lakki veepõhisele tootele, samas kui nakke suhtes leiti kahe laki vahel väikeseid erinevusi. Laki tüüp mõjutas oluliselt pinnakatte toimivust (p-väärtus ≤ 0,05).

Lihvimine 60, 120 ja 150 teralisusega abrasiivmaterjalidega osutus sanglepapuidu kasutamisel optimaalseks ja see on soovitatav, et saada mööblitoodete jaoks toimivaid UV-kattega puitpindu.

See uuring tehti sanglepapuiduga, mis on vähekasutatud puuliik ja millel võiks olla potentsiaali
lisandväärtusega mööbliesemete valmistamisel.

Jaga postitust:
Tsenter