Uuring: erinevate viimistlusvahendite vastupidavus

Avaldatud: 29. detsember, 2023

Antud uuringu eesmärk oli välja selgitada lakkimise muutujad, millel on suurim mõju kõrge tihedusega puitkiudplaadi (HDF) lakikihi vastupidavusele. Uuringus katsetati 48 erinevat viimistlusvarianti ning hinnati nende vastpidavust kulumiskindlusele, kemikaalidele ning UV lampide tugevust.

Uuringu viis läbi Poola Poznani Tehnikaülikool, Puiduteaduse ja soojustehnika osakond.

Loe artikli originaalversiooni ja eestikeelset tõlget pdf-na siit:

Tööstuslikes tingimustes valmistatud UV-pinnakattesüsteemide mehaaniline ja keemiline vastupidavus

Mechanical and Chemical Resistance of UV Coating Systems

Järeldused

Simulatsioonide ja katsete põhjal leiti, et viiest uuritud parameetrist neli on mööbli lakk-katte vastupidavuse seisukohast otsustava tähtsusega.

Parameeter, millel on suurim mõju keemilisele vastupidavusele, on UV-lambi võimsus. Uuringud näitavad, et võimalikult vähese värvimuutuse saavutamiseks tuleb maksimeerida UV-lampide võimsust.

Kriimustus- ja löögikindluse hindamisel on väga oluline parameeter ka pinnakatte kõvenemise määr, kuid nendel juhtudel tuleb suurima vastupidavuse saavutamiseks UV-lampide võimsust kohandada vastavalt laki kogusele. Selles uuringus saavutati suurim vastupidavus, kui UV-lambi võimsuseks määrati 90 W/cm.

Teine oluline parameeter on aluskatte kihtide arv. Aluskatte lisakiht parandab mööbli kulumis- ja löögikindlust. Teise lakikihi pealekandmine on mööbliosade tootmisel seotud suuremate elektrikuludega, kuid selle tulemuseks on ülalnimetatud omaduste märkimisväärne paranemine, sest iga uus lakikiht on õhem ja paremini kõvenev.

Peale aluskatte kihtide arvu on eelkõige kriimustus- ja kulumiskindluse seisukohast oluline ka pealekantava aluskatte kogus. Katsetel täheldati kõige halvemaid tulemusi variandi puhul, mil pinnale kanti kõige vähem kruntainet (40 g/m²), samas kui teised variandid olid sarnasel tasemel. Kulumiskindluse puhul andis paksemas kihis pealekandmine suurema vastupidavuse iga katsetatud
variandi korral.

Kõige olulisem tegur kriimustuskindluse seisukohast on pealekantava pealiskatte kogus. Paksema pealiskihi pealekandmisega saab kriimustuskindlust parandada.

HDF-plaatide tihedus ei mõjutanud oluliselt lakk-katte mehaanilist vastupidavust mitte ühegi katse puhul.

 

Jaga postitust:
Tsenter