Vaim on valmisolek teha koostööd osana meeskonnast

Avaldatud: 30. detsember, 2021

Kuigi 5S on endiselt väga populaarne, otsustavad mõned organisatsioonid seda muuta, lisades ühe või mitu täiendavat sammu. Enamlevinud on 6S süsteem, kus lisatud on ohutuse (Safety) pakett. 7S on 5S laiendus täiendava 2S-ga. Viimane ehk siis seitsmes moodul tähendab motiveerimist ja huvi ülal hoidmist (originaalis Spirit – otsetõlge eesti k vaim).

Ainult 7S viimase mooduli rakendamisest ei piisa. Samuti on oluline kõigi 7S tegevuste pidev jälgimine ja kontrollimine ning seda saab jälgida regulaarse tagasiside hankimisega kollektiivilt. Kui vastused on halvad, tähendab see töökoha halvenemist.

Vaim on valmisolek teha koostööd osana meeskonnast. Kuna juhid mõistavad kõige paremini töökultuuri mõju personali käitumisele, siis on see moodul väga oluline. 7S seisneb ettevõtte kultuuri muutmises paremaks ja säilitamises koos töötajate kaasamisega kõigil tasanditel. Ilma kaasatud töötajateta ei ole ettevõte edukas.

Mis etappidest koosneb:

  • 7S meeskonna arendamine koos motiveeriva meeskonnajuhiga
  • Igapäevased koosolekud saavutuste, eesmärkide ja strateegiate kehtestamine
  • Meeskonnale erinevate koolituste võimaldamine
  • Motiveerivad ja tunnustavad kõned

 

Tulemused:

  • Personal mõistab paremini probleeme ja suudab neid ka analüüsida
  • Parem kommunikatsioon meeskonnas ja suurem personaalne enesekindlus
  • Innustava töökeskkonna loomine
  • Motivatsiooni languse vähemine

Allikas: https://www.learntransformation.com/post/5s-7s

Randi Sepping, randi@tsenter.ee

Jaga postitust:
Tsenter