Veebikoolitus: Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes

Avaldatud: 4. jaanuar, 2022

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE kutsub väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtteid osalema koolitusel, mille eesmärk on tutvustada tehisintellekti ja andmeteaduse rakendamise võimalusi tööstusettevõtte otsustusprotsessides.
 
Koolituse läbinu:
➠ saab aru tehisintellekti ja andmeteaduse olemusest ning võimalustest äriettevõttes;
➠ oskab teha vahet andmeteaduse erinevate tehnikate vahel (nt masinõpe ja kirjeldav ärianalüütika);
➠ oskab planeerida võimalikke tehisintellekti rakendavaid projekte.
Koolitus toimub ajavahemikus 17. jaanuar kuni 10. veebruar 2022 ning täies mahus veebis.
 
Koolitus koosneb:
➠ videoloengutest, mida saavad osalejad vaadata neile sobival ajal;
➠ praktilistest veebiseminaridest, mis sisaldavad ka kogemuslugusid praktikutelt;
➠ iseseisvast projektist, millele koolituse läbiviijad jagavad personaalset tagasisidet;
➠ enesekontrollitestidest, et õpitud teadmisi kinnistada.
 
Koolitusel osalejad, kes on tähtaegselt täitnud kõik arvestuse nõuded, saavad kursuse läbimist kinnitava Tartu Ülikooli täienduskoolituse digitaalse tunnistuse.
Koolitus on osalejatele tasuta. Koolitusel osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi 500€ ulatuses osaleja kohta. Osaleda saavad väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtted, kes pole majanduslikes raskustes ega maksuvõlgades ning kelle VTA pole täis. Samuti on koolitusel osalemise tingimuseks digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta, mille link saadetakse pärast registreerumist e-postile.
 
Koolitusele saab registreeruda kuni 10. jaanuarini. Rohkem infot kodulehelt!
Täpsem info koolituse sisu ja registreerumise kohta: https://aire-edih.eu/yritus/?30531
Jaga postitust:
Tsenter