Demand Amplification

In Estonian – Nõudluse võimendumine

Iga mitmeastmelise protsessi tootmistellimus kaldub olema ülesvoolu kõikuvam kui reaalne tootmine või müük järgnevas allavoolu protsessis. Seda nimetatakse ka Forresteri efektiks (Jay Forresteri järgi, kes kirjeldas seda fenomeni esimesena matemaatiliselt 1950. aastatel) või piitsa (ing bullwhip) efektiks.

Kaks peamist nõudluse võimenduse põhjust tellimuste liiklusel ülesvoolu on:
(a) nende otsustuspunktide hulk, millele tellimusi saab kohandada;
(b) viivitused, kui tellimused ootavad käsitlemist ja üleandmist tootmisse (näiteks, MRP süsteemi iganädalase käivitumise ootamine).

Mida pikemad on viivitused, seda rohkem nõudlus võimendub, kuna ennustus (mille täpsus väheneb ennustusperioodi kasvamisega) määrab tootmist rohkem ja tellimusi kohandatakse rohkem (süsteemi algoritmid lisavad koguseid „igaks juhuks“).

Nõudluse võimendumise minimeerimiseks püüavad kulusäästliku mõtlemise rakendajad kasutada igas väärtusahela etapis tasandatud tõmbesüsteeme.

Nõudluse võimendumise graafik näitab tüüpilist olukorda, kus nõudlus väärtusahela kliendi poolel varieerub vähe, umbes +/-3% kuu jooksul. Kuid tellimuste liikumisel ülesvoolu (näiteks läbi kahe organisatsiooni) muutub nõudlus väga kõikuvaks ja (kolmanda) tootja tellimused toormaterjali tarnijale varieeruvad juba +/-35% kuu jooksul.

Nõudluse võimendumise graafik aitab tõhusalt suurendada teadlikkust nõudluse võimendumise määrast tootmissüsteemides. Kui nõudluse võimendumist saaks täielikult vältida, oleks tellimuste variatsioon igas väärtusahela punktis +/-3%, mis kajastab kliendi nõudluse tõelist variatsiooni.

Vt Heijunka

Jaga postitust:
Back
Tsenter