Genchi Genbutsu

In Estonian – Genchi Genbutsu või Mina ja Vaata Ise

Toyota praktika, mis võimaldab probleemist paremini aru saada, kinnitades isiklikult informatsiooni või andmeid kohas, kus probleem tekkis.

Näiteks läheb otsustaja probleemi uurides pigem tootmisüksusesse, et jälgida uuritavat protsessi ja rääkida töötajatega, selleks et kinnitada andmeid ja situatsioonist aru saada, kui toetub ainult arvuti andmetele ja teistelt inimestelt saadud informatsioonile. Jaapani keeles genchi genbutsu tähendab „mine ja vaata ise“, otsetõlkes „tegelik koht ja tegelik asi“.

Vt Gemba

Jaga postitust:
Back
Tsenter