Process Village

In Estonian – Protsessiküla

Tootmisoperatsioonide grupeerimine tüübi järgi, mitte toote projekteerimis- või valmistusjärjestuse järgi.

Ajaloos on loodud protsessikülasid väga erinevate tegevuste jaoks, tsehhis lihvimisest kuni kontoris krediidivõime kontrollimiseni. Kulusäästlikud ettevõtted püüavad võimaluse korral grupeerida tootmisetappe protsesside jada põhimõttel tooteperekondade lõikes, mitte protsessiküla põhimõttel.

Jaga postitust:
Back
Tsenter