Tact Time

In Estonian – Taktiaeg

Saadaval olev tootmisaeg jagatud kliendi nõudlusega.

Näiteks kui mingeid tooteid valmistav tehas töötab 480 minutit päevas ja kliendi nõudlus on 240 toodet päevas, siis võrdub taktiaeg kahe minutiga. Samal põhimõttel võrdub nt juhul, kui kliendid vajavad kaht uut toodet kuus, taktiaeg kahe nädalaga. Taktiaja eesmärk on sobitada tootmise rütm täpselt tarbimise rütmiga. See näitaja aitab määratleda kulusäästliku tootmissüsteemi pulssi.

Esmakordselt kasutati taktiaega tootmisjuhtimise tööriistana Saksamaa lennukitööstuses 1930. aastatel. (Saksa keeles tähendab „Takt“ täpset ajavahemikku, nagu näiteks taktimõõt muusikas.) See oli ajavahemik, mille tagant lennukeid anti üle järgmistele tootmisstaadiumitele. Idee leidis laialt kasutust 1950. aastatel Toyotas ja 1960. aastate lõpus ka kõigi Toyota tarnijate hulgas. Toyotas vaadatakse taktiaeg üle tavaliselt kord kuus ja täpsustatakse iga 10 päeva tagant.

Vt Tsükliaeg, Heijunka, Täppisajastatud tootmine, Operaatori tasakaalustamise kaart, Tempodikteerija protsess, Pitch, Takti kujund

Jaga postitust:
Back
Tsenter