Toyota Production System (TPS)

In Estonian – Toyota tootmissüsteem

Toyota Motor Corporationi poolt väljatöötatud tootmissüsteem, mille eesmärgiks on tagada raiskamist likvideerides parim kvaliteet, vähimad kulud ja lühim tarneaeg. Toyota tootmisüsteemi (TPS) aluseks on kaks põhiprintsiipi – täppisajastatud tootmine ja jidoka – ning selle illustreerimiseks tavaliselt kasutatakse TPSi „maja“. TPSi säilitamiseks ja täiustamiseks kasutatakse standarditud töö ja kaizen’i iteratsioone, järgides PDCA tsüklit või teaduslikke meetodeid.

TPSi loojaks peetakse Taiichi Ohnot, Toyota tootmisjuhti pärast Teist maailmasõda. Alustades masintöötluse operatsioonidest ja arendades sealt ideed edasi, juhtis Ohno 1950.-1960. aastate Toyotas TPSi arengut ja 1960.-1970. aastatel ka selle levitamist tarnijate hulgas. Väljaspool Jaapanit hakkas süsteem levima Toyota-General Motorsi ühisettevõtte NUMMI loomisega Californias 1984. aastal.

Nii täppisajastatud (JIT) tootmise kui ka jidoka printsiibi juured ulatuvad sõjaeelsesse perioodi. Sakichi Toyoda, Toyota Groupi asutaja, töötas jidoka kontsepti välja 20. sajandi alguses, paigaldades oma automaatsetele kangastelgedele seadeldise, mis peatas telgede töö niidi katkemisel. See võimaldas parandada märkimisväärselt kvaliteeti ja vabastada inimesi masinate jälgimisest väärtust lisavaks tööks. Lõpuks hakati seda printsiipi rakendama Toyota iga seadme, igal tootmisliini ja iga operatsiooni puhul.

Kiichiro Toyoda, Sakichi poeg ja Toyota autoäri asutaja, töötas välja JIT kontsepti 1930. aastal. Ta võttis vastu otsuse, et Toyota ei hakka hoidma üleliigseid varusid ja teeb kõik temast sõltuva, töötamaks koostöös oma tarnijatega tootmise tasandamise suunas. Ohno juhendamise all arenes JIT välja ainulaadseks materjali- ja informatsioonivoogude süsteemiks, mis aitab vältida ületootmist.

Laiemat tunnustust tootmissüsteemi etalonina leidis Toyota tootmissüsteem pärast raamatu „Masin, mis muutis maailma“ (The Machine That Changed the World) avaldamist 1990. aastal. See raamat on kokkuvõte Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi (MIT) viieaastasest uurimistööst, mille jooksul leidsid MITi teadurid, et TPS on traditsioonilisest masstootmisest sedavõrra efektiivsem ja tõhusam, et kujutab endast täiesti uut paradigmat. See nimetati kulusäästlikuks (või timmitud) tootmiseks, et rõhutada radikaalselt erinevat lähenemist tootmisele.

Vt Jidoka, Täppisajastatud tootmine (JIT), Ohno, Taiichi; Toyoda, Kiichiro; Toyoda, Sakichi.

Jaga postitust:
Back
Tsenter