1. juulil käivitus EL välisriigi programmi projekt TSENTER-ONE

Avaldatud: 1. juuli, 2023

1. juulil käivitus Euroopa Liidu välisriigi programmi projekt TSENTER-ONE. Projekti eesmärk on pakkuda puidusektori väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele paremaid koolitustingimusi, võimaldades neil omandada uue tehnoloogia kasutuselevõtuks vajalikke teadmisi, uuendusi teha ja väärtusahelas ülespoole liikuda.

Keerulised ajad sunnivad ettevõtteid leidma uuenduslikke viise, kuidas konkurentsi tingimustes edu hoida. Ees püsimiseks on vaja, et valdkonna juhtivad trendid oleksid hästi kaardistatud ja oskusteave oleks lähedal. Uuenenud seadmed ja tootmisprotsessid puidu- ja mööblitööstuses toovad kaasa muutusi ka haridusvaldkonnas; koolid peavad oma õppekavasid pidevalt uuendama, et valmistada ette paremat tööjõudu tööstustele. Võrumaa Kutsehariduskeskus ja selle üksus TSENTER koostöös Kagu-Eesti Puiduklastriga toetavad VKE-sid tootmisprotsesside arendamisel ja turunduses spetsiaalsete koolitusprogrammide kaudu.

Projekt aitab tõsta TSENTRI koolitusvõimekust kõrgemale tasemele, mis annab hariduslikku kasu ka Võrumaa Kutsehariduskeskusele üldiselt. Ostetud seadmed ja väljatöötatud programmid pakuvad uusi õpetamisviise ja ka tööruumi loomist reklaammaterjalide tootmiseks, suurendades seeläbi puidu- ja mööblitööstuse VKE-de innovatsioonivõimet ja konkurentsivõimet. TSENTRI kavandatavad investeeringud ja väljatöötatud programmid annavad asutusele stardiplatvormi koolituste jätkamiseks ka pärast projekti lõppemist.

Koolitused on mõeldud puidu- ja mööblitööstuse sektori spetsialistidele ning Töötukassa poolt koolitusele saadetud inimestele. Programmid töötatakse välja naiste erihuve ja puuetega inimeste erivajadusi arvestades.

Projekti käigus täiendatakse seadme- ja tööriistaparki, töötatakse välja uued koolitusprogrammid ja uute seadmete toel viiakse läbi koolitused.

Projekti TSENTER-ONE kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Projekti nimi: Enhancing the training capacity of the wood and furniture competence centre TSENTER in order to increase the competitiveness of the wood and furniture industry SMEs.

Lühike nimetus projektile: TSENTER-ONE

Periood: 01.07.2023 – 31.12.2023 (6 kuud)

Partner: Kagu-Eesti Puiduklaster

Projekti eelarve on 159 574 €, millest toetus on 143 592,30 € (omaosalus 15 954,70 €).

 

Projekti info TSENTRI kodulehel:

Eesti EL välispiiri programm: Enhancing the training capacity of TSENTER in order to increase the competitiveness of the wood and furniture industry SMEs

Jaga postitust:
Tsenter