Teenused

Katsetamine

 • viimistletud puitpinna omaduste ja kvaliteedi kontroll
 • viimistlusseadmete valiku analüüs
 • mööbliühenduste tugevuskatsed

Tootearendus

 • uute toodete konstruktiivsete lahenduste analüüs
 • tootearenduse ja disaini alane nõustamine
 • tehniline joonestamine ja jooniste vormistamine (Autocad, SolidWorks)
 • turundusalane nõustamine

Tootmisefektiivsus

 • tootmisefektiivsuse analüüs
 • tootmisprotsesside kaardistamine
 • tehnoloogilise protsesside projekteerimine
 • tootlikkuse arvutamine

Koolitused

 • ettevõtte sisekoolitused järgmistel teemadel: masinate ja seadmete valdkond (opereerimisoskused, töökorraldus jt.), turu trendide analüüsimine, toetuste võimaluste leidmine, tootearenduse protsesside optimeerimine, uutele turgudele sisenemine ja tootlikkuse parendamine.

Allolevalt vormilt vastame lühipäringutele kompetentsikeskuse poolt pakutavate teenuste kohta 3 tööpäeva jooksul.  Jaga postitust:
  Tsenter