Erifunktsiooniga mööbli tootearendus: pillikäru

Avaldatud: 28. detsember, 2023

2022. aasta kevadel kutsusime läbi vastavate ühenduste puuetega laste- ja noorteorganisatsioone osalema tootearenduses, mille tulemusena kaardistataks kitsaskohad erifunktsiooniga mööbli osas ning valmiks näidisarendusena mööbliesemed, mis seda konkreetset vajadust ja funktsiooni kataks.

Huvi tunti mitmelt poolt, kuid konkreetse mõttevahetuseni jõudsime Käo Põhikooliga Tallinnas.

Käo PK pakkus kuus potentsiaalset kitsaskohta/arendust, mis lihtsustaks koolis õppivate laste ja noortega tegelemist:

 • Laud, kus õpetaja saaks istuda laste keskel;
 • 3-5 astmega trepp koos kahepoolsete käepidemetega;
 • “Rennid”, kus ratastoolidega läbi sõites oleks võimalik eemaldada ratastelt pori jms;
 • Puidust reguleeritav tool, mis fikseerib istuja asendit rohkem kui tavatool;
 • Lisa jalatugi tavalise tooli ees-küljes;
 • Lükatav käru, kus saab sahtlites hoida muusikariistu ja muid sensoorseid vahendeid.

Sellest valikust omakorda valisime kaks kõige potentsiaalikamat, mis ühtlasi sobitusid mahult ja keerukuselt ka TSENTRI tegevuskavasse – modulaarne õpi-/töölaud ja pillikäru. Peale lähteülesande täpsustamist ja Käo PK vajaduste täpsustamist laua arendamisest loobusime ning keskendusime pillikärule.

Pillikäru kontseptsiooni määrasid suuresti kaks piiravat asjaolu: lõpptulemus ei tohtinud ületada teatud mõõtmeid (käsitsetavus läbi ukseavade liikumisel) ning et oleks erineva kuju ja funktsiooniga sahtleid ja laekaid muusikainstrumentide ja muu sellega seonduva hoidmiseks.

Alljärgnev on näide algsest kontseptsioonist avatud panipaikadega:

Peale Käo PK-lt heakskiidu saamist arendasime pillikäru tehniliselt lõpuni, et saaks koostada detailjoonised ja prototüübi valmis toota.

Pillikäru vahetult peale valmimist TSENTRIS:

        

Peale mõnekuulist kasutamist küsisime Käo PK-lt ka tagasisidet selle kohta kuidas pillikäru oma ootusi täitnud on ning kuidas see on vastu pidanud. Alljärgnevalt küsimused-vastused sel teemal:

 1. Kuidas pillikäru varem kirjeldatud funktsioonis – liikuv panipaik muusikariistadele – teie jaoks toimima on hakanud?

Kõik panipaigad on kasutuses. Käruga liikudes on 2 sahtlit, mis kipuvad liikumise pealt lahti tulema (avanevad külgedele). Samas oleks võimalik neid hõlpsalt lapselukkudega kinni panna.

 1. Kas seda kasutab ainult õpetaja või õpilased ka?

Pillikäru kasutavad õpetajad vajalikke asjade hoiustamiseks, enamasti selliste õppevahendite jaoks, mida on vaja igapäevaselt kiiresti tundi tehes üles leida või siis ajutiselt nt kindla kuu raames vajalike töövahenditega. Õpilased kasutavad käru peale prinditud suhtlustahvlit ja väljendavad oma soove/ eelistusi tunnitegevusteks või pillide kohta.

 1. Kuivõrd käru on üsna raske, siis kui lihtne või keeruline on seda teie kooli tingimustes kasutada?

Siseruumides liikumine on lihtne. Õues pole proovinud. Kärul on rattad, mis ei keerle 360 kraadi (nt nagu kontoritoolil). Võiksid keerleda, nii on lihtsam liikuda 🙂

 1. Kui hästi või halvasti on pillikäru füüsiliselt vastu pidanud? Kui midagi on katki läinud või järgi andnud siis mis täpsemalt?

Käru on hästi vastu pidanud, terve ja töökorras.

 1. Võimalusel paluks mõned pildid kärust ja sellest, mida seal hoitakse.

Hoitakse pille, alternatiivkommunikatsiooni vahendeid ja sensoorseid vahendeid.

Ning lõpuks pildid Pillikärust Käo Põhikoolis:

 Tekst ja fotod: Lauri Semevsky

Jaga postitust:
Tsenter