Juhikoolituse lõputööks on unikaalsete kassimajade arendus

Avaldatud: 9. juuni, 2021

30. juunil lõpeb Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuses TSENTER aastane väljaõpe ”Esmatasandi juht puiduvaldkonnas”. Õppekava sisaldas erinevaid mooduleid alates tööõigusest ja suhtlemisoskustest kuni tootearenduse ja tehnilise joonestamiseni. Lõputöödeks valmis meeskondadel kolm väga erilist kassimaja. Funkist, Garfieldist ja Joala monumendist inspiratsiooni saanud kassimajade prototüübid lähevad Võru loomade varjupaika, kuid nii mõnelgi on plaan neid päriselt tootma hakata.

Projektijuhi Astrid Org´i sõnul ehitati koolitus üles võimalikult praktiliselt, et siduda ülesanded õppija igapäevase tööga. ”Koolitajatena püstitasime eesmärgi avardada õppijate silmaringi puiduvaldkonnas ja majanduses tervikuna ning anda teadmisi ja kogemusi, mida kasutada igapäeva töö paremaks korraldamiseks. Koolituse lõputööna tegid õppijad praktiliselt läbi ka kogu toote arendamise tsükli – ideest teostuseni, tutvudes samal ajal praktiliselt nii joonestusprogrammi kui viimistlustehnikatega”, tutvustas Org.

Sarnane koolitus toimus korraga kolmes Balti riigis ning oli suunatud puiduvaldkonnas juba töötavatele inimestele. Kuigi koolitusele oodati ennekõike töötavaid ja potentsiaalseid esmatasandi juhte, siis seekordse grupi tuumiku moodustasid pigem keskastme juhid. Nende enda sõnul oli koolitusel küllalt seda, mida juurde õppida.

Tänavused lõpetajad on juba 2. lend. Projekt lõpeb, kuid vajadus esmatasandi ja keskastme juhtidele suunatud koolituse järgi jääb. Seda on näidanud nii huvi õppekava vastu ja positiivne tagasiside. Positiivse tulevikustsenaariumi korral võiks VKHK-l olla aasta pärast üks V taseme jätkuõppekava juures.

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm ”Erasmus +”. Eestipoolsed partnerid projektis on TSENTER (VKHK) ja Kagu-Eesti Puiduklaster. Puiduklastri ettevõtjad osalesid aktiivselt programmi väljatöötamisel, neid oli koolitatavate hulgas ning mitu ettevõtte juhti andis oma panuse kolleegide koolitamisel.

Lisainfo:

Arenguprogramm puidusektori töötajatele – TSENTER

 

Jaga postitust:
Tsenter