Koostöö tootearenduses

Avaldatud: 10. juuni, 2020

Imge by Tauno Erik

EAS kutsub 15. juunil veebiseminarile Koostöö tootearenduses. Kuidas saada oma tootearendusele hoogu kaasates väliseid partnereid? Kuidas sellist koostööd rahastada?

Veebiseminaril antakse kompaktne ülevaade olemasolevatest siseriiklikest ja rahvusvahelistest koostöövõimalustest ja kuidas neid olemasolevate toetuste abil rahastada. Muuhulgas räägitakse ka innovatsioooni- ja arendusosaku võimalustest.

Alates 7. aprillist 2020 on Vorumaa KHK kompetentsikeskus TSENTER EAS-i poolt finantseeritavate innovatsiooni- ja arendusosaku teenusepakkujate nimekirjas: https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020002&leiaKetiv.

Eelnimetatud osakud võimaldavad ettevõtetel vähendada eelkõige tootearendusprotsessidega seonduvaid kulusid. Täpsemalt on osakute tingimused kirjas EAS-I kodulehel https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/ ja https://www.eas.ee/teenus/arendusosak.

Foto: TSENTRI tootearendus kliendile

Jaga postitust:
Tsenter