Kuidas kriisid on mõjutanud puidu- ja mööblisektorit?

Avaldatud: 10 november, 2020

Kokkuvõte Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina ettekandest konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2021“

 

Majanduslanguseks prognoositi aasta alguses -10% ja isegi kuni -20%. Tegelikkuses oli majanduslangus 2020. aasta esimeses pooles 3,9%. Eeldus on see, et aprilli- ja maikuu languse põhjast ollakse läbi tulnud. Ka Euroopa teiste riikidega võrreldes on Eestil läinud suhteliselt hästi. Meist eespool on ainult mõned üksikud riigid, sh Leedu. Meid on päris palju päästnud see, et meie suurematel kaubanduspartneritel on läinud suhteliselt hästi võrreldes Lääne- ja Lõuna-Euroopa riikidega. Tegevusalati on pilt väga erinev. Suurema löögi on saanud nii välis- kui sisenõudlusest sõltuvad tegevusalad.

Kui vaadata töötlevat tööstust siis puidu- ja mööblitööstuses on 2020. aasta esimese poolaasta langused keskmiste hulgas, kuigi ka siin on langused olnud tugevad.

Joonis 1: Puidu- ja mööblitööstuse lisandväärtus
Allikas: Tõnu Mertsina, Swdbank, ettekanne konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2021“

Kui võrrelda seda, kuidas on läinud puidu- ja mööblitööstusel peale esimest majanduskriisi, siis mööblitööstuse tootmismahud on liikunud võrreldes teiste tegevusaladega suhteliselt sarnaselt. Küll aga oli mööblitööstuses covid-19 esimese laine ajal aprillis-mais tootmismahtude langus väga tugev võrreldes tööstuses keskmiselt, kuid langusest tuldi üsna kiirelt välja.

Puidutööstuse tootmismahud on suurenenud viimase 8 aastaga väga tugevalt võrreldes töötleva tööstuse keskmisega. Puidutööstuse eskaleeruv kasv kestis kuni aastani 2017 ning sealt edasi on kasv muutnud stabiilsemaks.

Joonis 2: Puidu- ja mööblitööstuse tootmismahud
Allikas: Tõnu Mertsin, Swdbank, ettekanne konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2021“

Praegu on Eestis töötuid veel alla 50 000. Kriisi on palju leevendanud erinevad valitsuse toetusmeetmed, mis on oluliselt jõulisemad kui 10 aastat tagasi, nt Töötukassa toetusmeede töötasu hüvitis, mis pidurdas üldist palkade langust. Tööjõukulud on tõusnud  praeguseks üle möödunud kriisiaja tipu, mis tähendab, et ettevõtted ei suuda reageerida piisavalt kiiresti käibe langusele. Samal ajal on vähenenud kasumlikkus, mis suunab ettevõtteid järjest rohkem efektiivsusesse investeerima.

Kui vaadata tööjõukulude ja kasumi osakaalu müügitulus, siis puidutööstuses on see vahe päris suureks laienenud. Mööblitööstuses on tööjõukulude osakaal müügitulust oluliselt kõrgem kui see on puidutööstuses.

Joonis 3: Tööjõukulude ja kasumi osakaal müügitulud 4. kv keskmine, %.
Allikas: Tõnu Mertsina, Swdbank, ettekanne konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2021“

Tööjõukulude tõus sunnib ettevõtjaid konkurentsivõime tõstmiseks üha enam investeerima läbi efektiivsuse tõusu. Kui vaadata investeeringuid, siis puidu- ja mööblisektoril on see üldiselt tublisti tõusnud.

Joonis 3: Ettevõtete investeeringud
Allikas: Tõnu Mertsina, Swdbank, ettekanne konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2021“

Puidu- ja mööblisektori automatiseerituse ja digitaliseerituse tase on teistest sektoritest ees. Siinjuures on ka mööblitööstuses digitaliseerituse tase tööstuse keskmisest kõrgem. Suuremad investeeringud on aidanud aastatega tõsta ettevõtete tunnitootlikkust. 2020. aastal oli see puidutööstusel isegi kõrgem kui töötleval tööstusel keskmisena,kuid mööblitööstusel jällegi oluliselt madalam.

Joonis 4: Ettevõtete automatiseerituse ja digitaliseerituse tase
Allikas: Tõnu Mertsina, Swdbank, ettekanne konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2021“

Puidu- ja mööblisektori toodangu ekspordi osakaal kogu Eesti kaupade ekspordist on ligikaudu veerand ning kui vaadata pikemat ajatelge, siis on see üldiselt suurenenud. Kuid päris pärast mitmeid kasvuaastaid on puit- ja mööblitoodete ekspordikäive vähenemas.

Joonis 5: Puittoodete ja mööbli eksport
Allikas: Tõnu Mertsina, Swdbank, ettekanne konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2021“

Kui vaadata suuremaid eksportturge, siis võib öelda, et Soome ja Skandinaaviasse läheb 46% puittoodete ja 61% mööbli eksportist. 2019. aastal olid need osakaalud suuremad. Õnneks on puidu- ja mööblitööstuse suuremate ekspordipartnerite impordi (st nõudluse) langus taandumas.

Joonis 6: Puittoodete ja mööbli suuremad eksportturud
Allikas: Tõnu Mertsina, Swdbank, ettekanne konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2021“

Üldiselt kogu maailmas kukkus kaubandusmaht sama palju kui eelmise finantskriisi ajal, kuid languse põhjast on ttoimunud tagasipööre. Eesti majandus on langusest taandumas –  jaekaubanduses mahud juba kasvavad, kuid töötleva tööstuse tootmismahud veel mitte.

Kokkuvõte on koostatud Swedpanki peaökonomisti Tõnu Mertsina ettekande põhjal konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2021“.

Kokkuvõtte tegi Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Loe lisaks Tõnu Mertsina värsket ülevaadet maailmamajanduse ja Eesti majanduse olukorrast https://kukkur.swedbank.ee/analuusid/maailmamajandus-seisab-sel-aastal-silmitsi-pretsedenditu-volatiilsusega

Foto: Guido Mööbel

Jaga postitust:
Tsenter